Arabic
Program Name: Kali Linux
Description: Debian-based Linux Distribution. An Advanced Penetration Testing Linux distribution used for Penetration Testing. 64 bit.
Version: 2020.3
Core Type: (64Bit)
Size: 3,7 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (106)

Suggested Programs:

Version: LiveKDE 7.4.1810 1,8 GB
Version: 19.1 xfce 1,77 GB
Version: 2020.3 3,7 GB
Version: 2020.3 3,2 GB