Arabic
Program Name: Kali Linux
Description: Debian-based Linux Distribution. An Advanced Penetration Testing Linux distribution used for Penetration Testing. 64 bit.
Version: 2021.1
Core Type: (64Bit)
Size: 4,0 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (215)

Suggested Programs:

Version: 2021.1 3,4 GB
Version: 19.1 cinnamon 1,82 GB
Version: 1.1 2,03 GB
Version: Minimal 7.4.1810 870,9 MB