Arabic
Program Name: Kali Linux
Description: Debian-based Linux Distribution. An Advanced Penetration Testing Linux distribution used for Penetration Testing. 32 bit.
Version: 2021.1
Core Type: (32Bit)
Size: 3,4 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (83)

Suggested Programs:

Version: 19.1 cinnamon 1,81 GB
Version: 19.1 xfce 1.77 GB
Version: 2021.1 3,4 GB
Version: 19.1 xfce 1,77 GB