Arabic
Program Name: Kali Linux
Description: Debian-based Linux Distribution. An Advanced Penetration Testing Linux distribution used for Penetration Testing. 32 bit.
Version: 2020.3
Core Type: (32Bit)
Size: 3,2 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (36)

Suggested Programs:

Version: 1.1 2,03 GB
Version: 2020.3 3,2 GB
Version: 19.1 xfce 1,77 GB
Version: 19.1 cinnamon 1,82 GB