Arabic
Program Name: Microsoft SQL Server
Description: Microsoft SQL Server 2012 for database management 64 bit
Version: 2012 Enterprise SP2
Core Type: (64Bit)
Size: 3,41 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (66)

Suggested Programs:

Version: 2012 Express 390,95 MB
Version: 2008 SP1 Full 2,14 GB
Version: 2012 Enterprise SP2 3,41 GB
Version: 2017AIO15.9.14 15.9.28307.770 34,4 GB