Arabic
Program Name: Microsoft SQL Server
Description: Microsoft SQL Server for database management 2014
Version: 2014 Enterprise SP1
Core Type: (64Bit)
Size: 2.31 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (76)

Suggested Programs:

Version: 2010 11,00 KB
Version: Professional English 267.90 MB
Version: 2013 Ultimate Update 5 4,70 GB
Version: Ultimate SP1 En 3,09 GB