Arabic
Program Name: Microsoft SQL Server
Description: Microsoft SQL Server for database management 2012
Version: 2012 Enterprise SP1
Size: 4,77 GB
Direct Download: [ Direct Download ]
Downloads: (8)

Suggested Programs:

Version: 2015 Professional Update 3 7,19 GB
Version: 2017AIO15.9.10 15.9.28307.55 41.86 GB
Version: v2004 B 19041.329 20in1 Jun 2020 8,0 GB